fredag 28 januari 2011

Dagens läsning

I Göteborgsposten idag skriver Maria Domellöf-Wik om att SF Bio skickar brev till kulturförvaltningen i Göteborg om att Bio Roy, som trots att Folkets Hus och parker (Roys ägare) får kommunalt stöd inte enbart visar smal film, utan även filmer som Män som hatar kvinnor och Svinalängorna. Filmer som bägge även gick/går på SF Bios biografer. Informationschefen slår även fast att Män som hatar kvinnor ”knappast kan placeras inom kvalitetsfilmfacket” vilket man såklart kan hålla med om, men det är ändå en intressant gränsdragning att göra för en film som fick guldbaggen för Bästa film 2010. SF Bio menar att "kommunala verksamhetsbidrag snedvrider konkurrensen på biografmarknaden" just för att Bio Roy visar samma filmer som SF men får stöd av kommunen för att göra det.

Jag kan förstå resonemanget, i en annan värld. Men som det ser ut nu, då SF har ca 96 % av biomarknaden i Göteborg, kan man inte annat än häpna över tonen och metoderna. Folkets Hus och parker överväger att anmäla SF Bio till konkurrensverket. Jag hoppas de gör det.

Aftonbladet hade också en intressant artikel om det här i höstas.

Inga kommentarer: